Tên sản phẩm:     Ván sườn mặt gỗ Sồi
Giá:                         
Số lượng:              
Trạng thái:            Còn hàng
    
Thông tin chi tiết sản phẩm: