Tên sản phẩm:     bộ bàn ăn-Sừng trâu cherry
Giá:                         
Số lượng:              
Trạng thái:            Còn hàng
    
Thông tin chi tiết sản phẩm: